• 2 Serwis Cirrus
    Pierwsze Autoryzowane Centrum Serwisowe Cirrus w Polsce
  • 3 22T - limuzyna wśród przestworzy
    Pierwsze Autoryzowane Centrum Serwisowe Cirrus w Polsce
  • 3 Serwis Cirrus
    Pierwsze Autoryzowane Centrum Serwisowe Cirrus w Polsce
  •  


Ochrona przeciwoblodzeniowa

 

Dale Klapmeier na temat systemu ochrony Cirrus przed znanym oblodzeniem.

(Przywołany samolot posiada eksperymentalne świadectwo zdatności do lotu i jest użytkowany w ramach programu Cirrus uruchamiania nowych produktów)

 Przez kilka lat Cirrus SR22 był dostępny z podstawowym system ochrony przeciwoblodzeniowej, pozwalający pilotom zyskać na czasie przy wychodzeniu z obszaru niespodziewanego oblodzenia. Ten system nie miał w zamierzeniu pozwalać na wykonywanie celowych lotów w obszary o zwiększonej wilgotności, gdzie oblodzenie występuje lub jego wystąpienie jest prognozowane. Zbyt często ograniczało to zadaniowość samolotu.

Modele Cirrus SR22 i Turbo z roku 2010 są dostępne z systemem ochrony przed znanym oblodzeniem FIKI (Flight into Known Icing Conditions), opartym o system oblodzeniowy TKS tzw. „płaczącego skrzydła” certyfikowanego do wykonywania lotów w warunkach znanego oblodzenia.

Wprowadzenie systemu ochrony przed znanym oblodzeniem (FIKI) było tylko kwestią czasu, a uruchomienie solidnego systemu TKS certyfikowanego do lotów w warunkach znanego oblodzenia pokazuje, jak różny jest ten system od podstawowej ochrony przeciwoblodzeniowej na samolotach nieposiadających certyfikacji FIKI. System ochrony przed znanym oblodzeniem Cirrus to ponowna certyfikacja samolotów SR22 i Turbo przez FAA, umożliwiająca pilotom wykonywanie legalnych przelotów przez obszary znanego oblodzenia.

Ta certyfikacja wymagała znacznie więcej niż dodanie do podstawowego systemu nowej pompy i zwiększenie objętości płynu. Po uruchomieniu system ochrony przed znanym oblodzeniem Cirrus dokładnie i równomiernie pokrywa powierzchnie sterowe, w tym statecznik pionowy i końcówki steru wysokości płynem przeciwoblodzeniowym. System dopuszczony do wykonywania lotów FIKI zawiera nowe elementy, takie jak wskaźnik prędkości przeciągnięcia na wyświetlaczu głównym, światła z rozdzielonym pryzmatem po obu stronach samolotu oświetlające zarówno skrzydła, jak i statecznik poziomy w warunkach niskiej widoczności, oraz pompy rezerwowe i filtry, co zapewnia system odporny na uszkodzenia. Dwie małe dysze umieszczone tuż pod wiatrochronem, oraz wypychanie płynu w tył zapewniają pilotowi znakomitą widoczność. Trwałość systemu, wskazana na wyświetlaczu wielofunkcyjnym, jest zwiększona do 150 minut przy normalnych wydatkach, 75 minut przy wyborze opcji wysokiego wydatku, a poza tym dodano opcję maksymalną oznaczającą całkowity czas 37,5 minuty działania systemu przeciwoblodzeniowego w seriach dwuminutowych podczas zwiększonej akrecji.