• 2 Serwis Cirrus
  Pierwsze Autoryzowane Centrum Serwisowe Cirrus w Polsce
 • 3 22T - limuzyna wśród przestworzy
  Pierwsze Autoryzowane Centrum Serwisowe Cirrus w Polsce
 • 3 Serwis Cirrus
  Pierwsze Autoryzowane Centrum Serwisowe Cirrus w Polsce
 •  


Historia
W ponad 60-letniej działalności w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy remontowane były niemal wszystkie typy samolotów bojowych używanych w polskim lotnictwie takie jak m.in. MiG-15, MiG-17, UT MiG-15, Lim-1, Lim-2, SB Lim-2, TS-11, Su-22, MiG-29. Z usług WZL-2 korzystali także odbiorcy z Egiptu, Niemieckiej Republiki Demokratycznej (MiG-15, MiG-17) i Republiki Federalnej Niemiec (Su-22M4) oraz Indii (TS-11 Iskra).

Organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Obrony Narodowej, jednak kwestie ekonomiczne regulowane są prawami gospodarki rynkowej.
O kondycji finansowej zakładu decyduje zdolność do pozyskiwania zamówień oraz rzetelność i wysoka jakość świadczonych usług. Minione lata transformacji rodzimej gospodarki WZL-2 pokonały ciężką i wytężoną pracą, co dziś owocuje dobrymi wynikami ekonomicznymi i stwarza korzystne perspektywy.
Kadrę WZL-2 SA stanowią pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz wieloletniej praktyce eksploatacyjnej i produkcyjnej.
Obecnie bydgoskie WZL-2 SA są niezawodnym, krajowym liderem w dziedzinie kompleksowej obsługi i modernizacji sprzętu lotniczego. Poszczycić się również mogą sukcesami na polu konstrukcyjno-badawczym o czym świadczy szereg wdrożonych rozwiązań technicznych i otrzymane wyróżnienia.

W zakresie swojej działalności WZL-2 SA oferują:
 •   kompleksowe remonty i modernizacje samolotów
 •   wojskowych typu MiG-29, Su-22, TS-11 Iskra;
 •   naprawy i serwisowanie samolotów cywilnych;
 •   malowanie samolotów wojskowych i cywilnych,
 •   pojazdów samochodowych;
 •   szeroki zakres usług produkcyjnych

W WZL-2 SA podejmowane są ambitne przedsięwzięcia modernizacyjne i organizacyjne, mające na celu rozbudowę i unowocześnienie zaplecza produkcyjnego zakładu i dostosowanie jego struktury do nowych zadań takich jak np. budowa centralnej bazy obsługowej i logistycznej dla samolotu F-16 eksploatowanego w Polskich Siłach Powietrznych.