• 2 Serwis Cirrus
    Pierwsze Autoryzowane Centrum Serwisowe Cirrus w Polsce
  • 3 22T - limuzyna wśród przestworzy
    Pierwsze Autoryzowane Centrum Serwisowe Cirrus w Polsce
  • 3 Serwis Cirrus
    Pierwsze Autoryzowane Centrum Serwisowe Cirrus w Polsce
  •  


O nas
Historia

W ponad 60-letniej działalności w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy remontowane były niemal wszystkie typy samolotów bojowych używanych w polskim lotnictwie takie jak m.in. MiG-15, MiG-17, UT MiG-15, Lim-1, Lim-2, SB Lim-2, TS-11, Su-22, MiG-29. Z usług WZL-2 korzystali także odbiorcy z Egiptu, Niemieckiej Republiki Demokratycznej (MiG-15, MiG-17) i Republiki Federalnej Niemiec (Su-22M4) oraz Indii (TS-11 Iskra).

Organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Obrony Narodowej, jednak kwestie ekonomiczne regulowane są prawami gospodarki rynkowej.
O kondycji finansowej zakładu decyduje zdolność do pozyskiwania zamówień oraz rzetelność i wysoka jakość świadczonych usług. Minione lata transformacji rodzimej gospodarki WZL-2 pokonały ciężką i wytężoną pracą, co dziś owocuje dobrymi wynikami ekonomicznymi i stwarza korzystne perspektywy.

więcej